Współpraca | Członkostwo

Współpraca | Członkostwo

Współpraca | Członkostwo

Chcąc kompetentnie doradzać w przedsięwzięciach naszych Mandatów musimy być blisko ich praktycznych działań i problemów – służy temu aktywny udział w życiu izb i stowarzyszeń przedsiębiorców działających na terenie całej Polski oraz za granicą.

Dolnośląska Izba Gospodarcza

Dolnośląska Izba Gospodarcza jest aktualnie najstarszą i największą organizacją samorządu gospodarczego na Dolnym Śląsku. BSO Prawo & Podatki systematycznie wspiera merytorycznie działania Izby poprzez organizację licznych szkoleń oraz seminariów, a także poprzez współpracę przy realizacji projektów mających na celu rozwój i promocje regionu.

Zachodnia Izba Gospodarcza

Zachodnia Izba Gospodarcza to organizacja samorządu gospodarczego, która została powołana dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów, upowszechniania zasad etyki w działalność gospodarczej, a także dla wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwijania współpracy z samorządami oraz innymi organizacjami. Obecnie Izba zrzesza ponad 200 członków – przedsiębiorców, którzy reprezentują różnorodne branże odzwierciedlające strukturę gospodarczą regionu.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

PNIPH jest największą bilateralną Izbą w Polsce, ale również jedną z najbardziej wpływowych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych na świecie. Wraz z PNIPH organizujemy seminaria dla przedsiębiorców, jak również aktywnie uczestniczymy w życiu Izby.

Deutsch-Polnischen Juristen-Vereinigung

DPJV (Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników) jego celem jest udostępnianie aktualnych informacji na temat polskiego i niemieckiego prawa, ułatwia nawiązywania kontaktów między prawnikami z Polski i Niemiec, jak również umożliwienie dostępu do znaczących osobistości w obu krajach. Członkostwo w DPJV zapewnia nam dostęp do specjalistów oraz szerokiej wiedzy niezbędnej przy właściwym realizowaniu projektów transgranicznych.

Pool of Experts (Switzerland Global Enterprise)

Projekt prowadzony przez Switzerland Global Enterprise (SGE) ma wspierać małe i średnie firmy ze Szwajcarii i Lichtensteinu w rozwoju działalności eksportowej. Nasi prawnicy należą do grona ekspertów SGE i doradzają w kwestiach prawnych i podatkowych związanych z rozpoczęciem działalności na rynku polskim.

KPA Rechtsanwälte

KPA Rechtsanwälte z siedzibą w Mainz świadczy usługi prawne na terenie Niemiec od 1978 r. Prawnicy Kancelarii wspierają naszych polskich Mandantów przy realizacji przedsięwzięć na terenie Niemiec oferując im pełną obsługę prawną i podatkową. Wspólnie z prawnikami BSO Prawo & Podatki tworzą koncepcje prawne i podatkowe dla przedsiębiorców planujących rozpocząć działalność na terenie Niemiec.