SZKOLENIA

Rejestracja

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Przetwarzanie danych osobowych dla uczestnictwa w Spotkaniu (pole wymagane) Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych oraz udostępnianie ich innym podmiotom, wyłącznie w celu realizacji Spotkania, w tym naboru na szkolenie, którego organizatorem jest BSO Prawo & Podatki. Oświadczam, że podanie danych jest dobrowolne, natomiast odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w Spotkaniu. Oświadczam, że mam prawo wglądu do treści moich danych oraz do złożenia wniosku o ich poprawienie.