Szkolenia

RODO. Ochrona danych osobowych

RODO. Ochrona danych osobowych

Przedsiębiorcy uczestniczący w szkoleniu zapoznają się z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), które zaczną obowiązywać 25 maja 2018 r. Wskażemy różnice pomiędzy obecnie obowiązującymi a wprowadzanymi przepisami o ochronie danych osobowych. Omówimy zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników, kontrahentów i klientów. Powiemy, jakie zadania należy zrealizować, by dostosować obowiązujące procedury ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie do nowych przepisów.

grupa odbiorców

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, którzy w toku działalności przetwarzają dane osobowe – pracowników, kontrahentów czy klientów. Przedstawicieli działów HR, kadr i płac, marketingu, handlowców korzystających z baz danych oraz właścicieli firm odpowiedzialnych za zgodny z prawem przebieg procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

program szkolenia

1.Podstawowe założenia oraz zakres zastosowania przepisów RODO

 • Bezpośrednie stosowanie przepisów RODO
 • Zakres zastosowania RODO i termin wejścia w życie
 • Stosunek przepisów RODO do ustawy o ochronie danych osobowych

2. Najważniejsze zmiany w stosunku do dotychczasowych przepisów

 • Zmiany w dotychczasowych definicjach
 • Rejestr przetwarzania danych osobowych
 • Status i zadania inspektora ochrony danych osobowych

3. Przetwarzanie danych

 • Zasady przetwarzania danych osobowych według RODO
 • Wymogi zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Nowe obowiązki informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane

 • Prawo dostępu do danych osobowych
 • Prawo do sprostowania
 • Prawo do bycia zapomnianym
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu
 • Tryby korzystania z praw

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

 • Obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych

6. Pozostałe zagadnienia

 • Obowiązki względem GIODO
 • Konsekwencje naruszenia przepisów RODO