Bramorski

Konsulat Wielkiego Księstwa Luksemburg we Wrocławiu

Krzysztof Bramorski

Pan Krzysztof Bramorski objął urząd Konsula Honorowego Luksemburga we Wrocławiu z jurysdykcją na obszar Dolnego Śląska 21 lutego 2013 r. W lipcu 2016 r. jurysdykcja Konsulatu rozszerzona została i odtąd, obok Dolnego Śląska, obejmuje także województwo opolskie.

Konsulat Wielkiego Księstwa Luksemburg we Wrocławiu

z jurysdykcją na województwo dolnośląskie i opolskie

Ambasada Luksemburga w Warszawie